• team
 • zwemmen
 • rennen
 • fietsen
 • zwemmen2
 • rennen2
 • fietsen2

Open Water Zwemmen aansluitend loopparcoursverkenning 043 triathlon

Zaterdag 18.05.2019 - 08:30
Categorieën: Training
Hits: 354

Trainingsprotocol buitenwaterzwemmen

Dit trainingsprotocol verwoord een aantal afspraken die gemaakt worden die tijdens de open water trainingen van TCS gelden. De beschreven afspraken zijn gemaakt om duidelijkheid te verschaffen over het verloop van de trainingen en de verantwoordelijkheid van trainer en deelnemer.

BUITENWATERZWEMTRAINING

Algemeen

 • Het buitenwaterzwemmen wordt aangeboden in de zomerperiode. Als de watertemperatuur boven 16ºC is dan kunnen buitenwatertrainingen worden georganiseerd.
 • De locatie wordt bepaald op basis van het trainingsschema, de weersomstandigheden en waterkwaliteit etc.
 • Om de training te kunnen volgen moet de deelnemer zorg dragen voor een wetsuit, een opvallende badmuts en bij voorkeur ook een safe swimmer (ben je onervaren met open water zwemmen dan is dit een must!). De deelnemer bezit een goede zwemvaardigheid en voldoende conditie om een zwemtraining te kunnen volgen.
 • De trainer vormt zich een beeld van de niveauverschillen tussen de deelnemers, en past daar zonodig de training voor aan. Bij een grotere groep deelnemers (meer dan 8-10 deelnemers) kan de groep opgedeeld worden naar niveau. Een groep kan dan worden begeleid door een hulptrainer of ervaren zwemmer.

Verloop:

 • De trainer geeft een briefing aan alle deelnemers, waarbij wordt medegedeeld hoe de training verloopt, welke route er gezwommen wordt, en welke omstandigheden extra alertheid van de deelnemer vereisen.
 • Deelnemers maken onderling koppels. Deze koppels blijven hoe dan ook bij elkaar. Zgn. “Buddyzwemmen”.
 • Deelnemers die te laat zijn of de briefing missen kunnen zich pas na overleg met de trainer aansluiten bij de training. Gaan ze toch te water vallen ze uitdrukkelijk buiten de verantwoording van de TCS trainingsgroep.

Training

 • Warming up: De zwemtraining start met een stuk rustig inzwemmen. Deelnemers ‘testen’ het zwemwater om een indruk op te doen van de zwemomstandigheden.
 • Kern:
 • De kern van de training bestaat uit een zwemtocht, mogelijk aangevuld met het trainen van bijzondere zwemvaardigheden. De deelnemers blijven zoveel mogelijk bij elkaar zwemmen en houden elkaar in het oog.
 • De trainer checkt regelmatig of de groep nog compleet is. Deelnemers brengen de trainer op de hoogte als ze de training verlaten.
 • De trainer geeft instructies en aanwijzingen ter verbetering van de zwemtechniek aan elke deelnemer.


 

 © Tri Club Stein • Lid NTB  Secretariaat: Aan het Beekerkruis 17, 6191 LD BEEK   

Webdesign Pixels & Text